תביעות נגד בנקים - ניירות ערך - הגבלת חשבונות - תביעות חוב - תביעות נגד מנהלי תיקים ויועצי השקעות
משכנתאות - ריביות ועמלות - פשיטת רגל - הוצאה לפועל - הסדרים עם הבנקים - הסדרי נושים


פרקים בדיני בנקאות

פרקים בדיני בנקאות

החובות החלות על הבנקים

מבין פרקי הספר : מבוא כללי – יחסי בנק לקוח ; חובת תום הלב של הבנק ; איסור הטעיה והשפעה בלתי הוגנת ; חובת הגילוי וחובת הסודיות ; חובת האמון ; תחומי השירות והחובה לתת שירות ; חובת הזהירות ; החובה לתת אשראי ; חובות הבנק כלפי הערב והגנת הערב ; כישורי הלקוח ; סקירת פסיקת בית המשפט העליון, המחוזי והשלום כולל פסיקה שטרם פורסמה

 מסמכים סחירים

מבין פרקי הספר : אמצעי תשלום והגישור על פערים של זמן ומקום, האלטרנטיבות לדרכי תשלום, כסף מזומן, קיזוז, המחאת חיובים, מסמכים סחירים, מכתב האשראי הדוקמנטרי,כרטיס, האשראי/כרטיס החיוב, העברות אלקטרוניות/בנקאיות, כרטיסים מיועדים, הקשר בין אמצעי תשלום לבין בטוחות, השטר כבטוחה, כרטיס החיוב, ערבות בנקאית, עצמאות העילה והקשר לעסקת היסוד, כרטיסי חיוב, ומכתבי אשראי, עצמאות העילה והקשר לעסקת היסוד, סוגיית סופיות התשלום, סחרות, ועוד.

סדרי דין

מבין פרקי הספר : התיישנות – מטרות דיני ההתיישנות, ההתיישנות כטענת הגנה והנטל להוכיחה, זכותו של הבנק לטעון להתיישנות, מועד העלאת טענת ההתיישנות, תחילת מרוץ ההתיישנות – היום שבו נולדה עילת התביעה, ועוד…

סדר דין מקוצר-מחיקת כותרת, כשרות תביעה להתברר בסדר דין מקוצר, סכום קצוב , "מכח חוזה או התחייבות", "ראיה בכתב", ועוד…, גילוי מסמכים, עיכוב ביצוע, התדיינות אלטרנטיבית, דוגמאות כתבי בי דין, סקירת פסיקה ועוד.

 אשראי בנקאי

מערכות הדינים החלות על יחסי בנק – לקוח; חשבון הבנק – מצרך חיוני; הכוח העדיף של הבנקים; כוח עדיף – חובות מיוחדות; מערכות הדינים החלות על יחסי בנק – לקוח. מהו אשראי – מהו אשראי?  יחסי בנק-לקוח – יחסי לווה מלווה? חובת הבנק ליתן אשראי- האם הבנק חייב ליתן אשראי ללקוח המבקש זאת ממנו? מסגרת אשראי בחשבון שוטף – חשבון עובר ושב; חשבון חוזר דביטורי; מסגרת אשראי בחשבונות עו"ש וחח"ד; ועוד…

 מימוש משכנתא על-ידי תאגיד בנקאי הוצאה לפועל & צווי מניעה & סמכויות & הגנות 

 מבין פרקי הספר : משכנתא כללי ; סמכויות; הסעד הזמני בהליכי מימוש משכנתא; הליכי מימוש נכסים בהוצאה לפועל ; ההליך למימוש משכון; עיקול מקרקעין; מכירת מקרקעין; טענת פרעתי; טענות כנגד מימוש משכנתא;

גודל פונט
ניגודיות
מגדלי ב.ס.ר 3, רח' כנרת 5 בני ברק (מול קניון איילון) קומה 20 טל. 03-7554975 פקס. 03-7554976