תביעות נגד בנקים - ניירות ערך - הגבלת חשבונות - תביעות חוב - תביעות נגד מנהלי תיקים ויועצי השקעות
משכנתאות - ריביות ועמלות - פשיטת רגל - הוצאה לפועל - הסדרים עם הבנקים - הסדרי נושים


הלוואות חוץ בנקאיות

הלוואות חוץ בנקאיות

הלוואות חוץ בנקאיות / גלעד נרקיס, עו"ד   ורד שיידמן תקן, עו"ד

ספר משפטי מקיף הדן בכל הסוגיות הקשורות להלוואות חוץ בנקאיות תוך מתן דוגמאות מפסקי הדין השונים. מבין פרקי הספר : הרקע לחקיקת החוק, המטרות כפי שהובאו בהצעת החוק, הוראות החוק, מה בין "ריבית" ל- "תוספת", העמסת ריבית אסורה על ידי קטלוגה כ"תוספת", תיקון הגדרת "יתרת חוב", עריכת חוזה בכתב, דרישת הכתב בסעיף 2 האם מהותית או טכנית? חובת הגילוי, אי קיום חובת הגילוי, שיעור עלות אשראי מירבי, הגבלה על ריבית פיגורים, הקדמת מועד הפירעון, סדרי דין, ביטול או שינוי תנאי בבית משפט, אי נקיטת הליכי הוצאה לפועל, הגנה על ערב להלוואה, ראיות, סייג לתחולה ועוד פרקים רבים המקיפים תחום רחב זה ועוד…

גודל פונט
ניגודיות
מגדלי ב.ס.ר 3, רח' כנרת 5 בני ברק (מול קניון איילון) קומה 20 טל. 03-7554975 פקס. 03-7554976