תביעות נגד בנקים - ניירות ערך - הגבלת חשבונות - תביעות חוב - תביעות נגד מנהלי תיקים ויועצי השקעות
משכנתאות - ריביות ועמלות - פשיטת רגל - הוצאה לפועל - הסדרים עם הבנקים - הסדרי נושים


פרקים בדיני בנקאות

פרקים בדיני בנקאות

החובות החלות על הבנקים

מבין פרקי הספר : מבוא כללי – יחסי בנק לקוח ; חובת תום הלב של הבנק ; איסור הטעיה והשפעה בלתי הוגנת ; חובת הגילוי וחובת הסודיות ; חובת האמון ; תחומי השירות והחובה לתת שירות ; חובת הזהירות ; החובה לתת אשראי ; חובות הבנק כלפי הערב והגנת הערב ; כישורי הלקוח ; סקירת פסיקת בית המשפט העליון, המחוזי והשלום כולל פסיקה שטרם פורסמה

 מסמכים סחירים

מבין פרקי הספר : אמצעי תשלום והגישור על פערים של זמן ומקום, האלטרנטיבות לדרכי תשלום, כסף מזומן, קיזוז, המחאת חיובים, מסמכים סחירים, מכתב האשראי הדוקמנטרי,כרטיס, האשראי/כרטיס החיוב, העברות אלקטרוניות/בנקאיות, כרטיסים מיועדים, הקשר בין אמצעי תשלום לבין בטוחות, השטר כבטוחה, כרטיס החיוב, ערבות בנקאית, עצמאות העילה והקשר לעסקת היסוד, כרטיסי חיוב, ומכתבי אשראי, עצמאות העילה והקשר לעסקת היסוד, סוגיית סופיות התשלום, סחרות, ועוד.

סדרי דין

מבין פרקי הספר : התיישנות – מטרות דיני ההתיישנות, ההתיישנות כטענת הגנה והנטל להוכיחה, זכותו של הבנק לטעון להתיישנות, מועד העלאת טענת ההתיישנות, תחילת מרוץ ההתיישנות – היום שבו נולדה עילת התביעה, ועוד…

סדר דין מקוצר-מחיקת כותרת, כשרות תביעה להתברר בסדר דין מקוצר, סכום קצוב , "מכח חוזה או התחייבות", "ראיה בכתב", ועוד…, גילוי מסמכים, עיכוב ביצוע, התדיינות אלטרנטיבית, דוגמאות כתבי בי דין, סקירת פסיקה ועוד.

 אשראי בנקאי

מערכות הדינים החלות על יחסי בנק – לקוח; חשבון הבנק – מצרך חיוני; הכוח העדיף של הבנקים; כוח עדיף – חובות מיוחדות; מערכות הדינים החלות על יחסי בנק – לקוח. מהו אשראי – מהו אשראי?  יחסי בנק-לקוח – יחסי לווה מלווה? חובת הבנק ליתן אשראי- האם הבנק חייב ליתן אשראי ללקוח המבקש זאת ממנו? מסגרת אשראי בחשבון שוטף – חשבון עובר ושב; חשבון חוזר דביטורי; מסגרת אשראי בחשבונות עו"ש וחח"ד; ועוד…

 מימוש משכנתא על-ידי תאגיד בנקאי הוצאה לפועל & צווי מניעה & סמכויות & הגנות 

 מבין פרקי הספר : משכנתא כללי ; סמכויות; הסעד הזמני בהליכי מימוש משכנתא; הליכי מימוש נכסים בהוצאה לפועל ; ההליך למימוש משכון; עיקול מקרקעין; מכירת מקרקעין; טענת פרעתי; טענות כנגד מימוש משכנתא;

הלוואות חוץ בנקאיות

הלוואות חוץ בנקאיות

הלוואות חוץ בנקאיות / גלעד נרקיס, עו"ד   ורד שיידמן תקן, עו"ד

ספר משפטי מקיף הדן בכל הסוגיות הקשורות להלוואות חוץ בנקאיות תוך מתן דוגמאות מפסקי הדין השונים. מבין פרקי הספר : הרקע לחקיקת החוק, המטרות כפי שהובאו בהצעת החוק, הוראות החוק, מה בין "ריבית" ל- "תוספת", העמסת ריבית אסורה על ידי קטלוגה כ"תוספת", תיקון הגדרת "יתרת חוב", עריכת חוזה בכתב, דרישת הכתב בסעיף 2 האם מהותית או טכנית? חובת הגילוי, אי קיום חובת הגילוי, שיעור עלות אשראי מירבי, הגבלה על ריבית פיגורים, הקדמת מועד הפירעון, סדרי דין, ביטול או שינוי תנאי בבית משפט, אי נקיטת הליכי הוצאה לפועל, הגנה על ערב להלוואה, ראיות, סייג לתחולה ועוד פרקים רבים המקיפים תחום רחב זה ועוד…

מימוש משכנתא - כרך ה' - החובות החלות על הבנקים

החובות החלות על הבנקים מימוש משכנתא – כרך ה'

החובות החלות על הבנקים/ כרך ה' / מימוש משכנתא על-ידי תאגיד בנקאי הוצאה לפועל & צווי מניעה & סמכויות & הגנות מאת גלעד נרקיס, עו"ד   

 מבין פרקי הספר : משכנתא כללי ; סמכויות; הסעד הזמני בהליכי מימוש משכנתא; הליכי מימוש נכסים בהוצאה לפועל ; ההליך למימוש משכון; עיקול מקרקעין; מכירת מקרקעין; טענת פרעתי; טענות כנגד מימוש משכנתא;

—————————————————————————————————————————————————————–

מתוך דברי הקדמה לכרך א'

מאת כבוד השופט י.גרוס

סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו:

"הנושא של דיני בנקאות בכלל והנושא של חובות החלות על הבנקים בפרט, הינו נושא שחשיבותו עצומה. נושא זה מעסיק רבים שנים הרבה, ודי להזכיר בסוגיה זו את אימרתו הנודעת של הסופר מארק טוויין כי: " בנקאי הוא אדם המשאיל לך מטריה כאשר השמש זורחת ודורש אותה בחזרה ברגע שמתחיל לרדת גשם". כך גם באה לעולם אימרה  קלאסית נוספת המשקפת את יחסו של הבנק ללווה: " בנק הוא מוסד שילווה לך כסף אם תוכל להוכיח שאינך צריך אותו".

……….

לאור זאת יש לשבח את עורכי הדין גלעד נרקיס ומירב מור על מפעלם החשוב בהוצאת ספר זה. עיון ראשוני בספרם מלמד כי הספר מכיל משנה סדורה ובהירה של כל הנושאים שמכילה מאטריה חשובה ולא קלה זו, וזאת בלשון קולחת ביותר, והכל לצד סקירה תמציתית ומקיפה של פסיקת בתי-המשפט בכל הערכאות, החל בפסיקת בית-המשפט העליון ועד לפסיקת בתי-משפט השלום. אין ספק שספר זה עשוי לשמש כלי עזר רב תועלת לכל מי שנזקק לידע בהיר ועדכני בנושא זה וראוי לו שימצא דרכו למדף הספרים של כל איש משפט."

ציטוט הספר בפסקי דין

ת"א 000812/93 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' החברה להקמת נאות אסתר בע"מ ואח', ניתן ב-07/03/2003 בבית המשפט המחוזי בירושלים על ידי כבוד השופט עזרא קמא, סגן נשיא

בנסיבות אלה, עמידה דווקנית על זכות זו, שהיא זכות גורפת, זמן קצר אחר החתימה על תנאי החשבון, הנה פעולה שלא בתום לב (לענין זה ראה: ג' נרקיס – מ' מור: "חובות החלות על הבנקים" (תל-אביב, 2002), עמודים 144-145 והאסמכתאות שם). אולם, טענה זו לא נטענה ולכן אין נדרשת הכרעה בעניין…

הבנק רשאי, לפי התפתחות העניינים העובדתית, לשקול אם להפסיק את מסגרת האשראי, אם לאו. בעשותו כן, עליו לפעול בסבירות ולא בשרירות (נרקיס ומור, שם, בעמוד 143)…

יש לציין שישנן דעות הגורסות כי ניתן לראות את הסיטואציה של תביעת הלקוח, כסיטואציה נזיקית, אף על-פי שבדרך כלל תביעתו מנוסחת על מערכת חוזית. עקב כך, ניתן להחיל את הגנת האשם התורם (לדעות מסוג זה ראה נרקיס ומור, שם, בעמודים 116-119 והאסמכתאות שם).

ת"א 7717/95 אבי אברבנאל נ' בנק לאומי לישראל בע"מ ואח', דינם שלום כא 901 בבית משפט השלום בירושלים על ידי כבוד סגן הנשיא י' נועם

כבר נפסק, כי חובת הזהירות המושגית של בנק עשויה לחול גם כלפי מי שאינם לקוחותיו, וכי יחסי הקרבה המקימים חובת זהירות תלויים בנסיבותיו הספציפיות של המקרה. (ג' נרקיס ומ' מור, חובות החלות על הבנקים, המכון למחקרי משפט וכלכלה בע"מ, תל-אביב – 2002, עמ' 280.)

ת"א 2637/02 ליבראן בע"מ ואח' ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, דינם שלום כ 638 בבית משפט השלום בראשון לציון על ידי כבוד הרשם רפי ארניה

ההלכה הפסוקה קבעה כי בין הבנק ללקוחותיו מתקיימים יחסי נאמנות. במסגרת חובה זו: "הבנקים חייבים להשתמש בכוחותיהם לטובת הלקוחות. חובה זו אינה נהדפת מול אינטרס נגדי של הבנק. גם אם הבנק נקלע למצב של נאמנות כפולה, העשויה להתעורר באיזון אינטרסים של טובת הלקוח מחד גיסא ושל רווחיות הבנק מאידך גיסא, נדרש הבנק לפעול תוך שמירה על אמות מידה של טוהר, יושר והגינות" ג. נרקיס, מ. מור, חובות החלות על הבנקים, המכון למחקרי משפט וכלכלה בע"מ, כרך א' עמ' 242.

אשראי בנקאי - כרך ד - החובות החלות על הבנקים

החובות החלות על הבנקים אשראי בנקאי – כרך ד'

החובות החלות על הבנקים/כרך ד'/ אשראי בנקאי / ג.נרקיס, עו"ד מ.צפוני, עו"ד

מערכות הדינים החלות על יחסי בנק – לקוח; חשבון הבנק – מצרך חיוני; הכוח העדיף של הבנקים; כוח עדיף – חובות מיוחדות; מערכות הדינים החלות על יחסי בנק – לקוח. מהו אשראי – מהו אשראי?  יחסי בנק-לקוח – יחסי לווה מלווה? חובת הבנק ליתן אשראי- האם הבנק חייב ליתן אשראי ללקוח המבקש זאת ממנו? מסגרת אשראי בחשבון שוטף – חשבון עובר ושב; חשבון חוזר דביטורי; מסגרת אשראי בחשבונות עו"ש וחח"ד; ועוד…

 

—————————————————————————————————————————————————————–

מתוך דברי הקדמה לכרך א'

מאת כבוד השופט י.גרוס

סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו:

"הנושא של דיני בנקאות בכלל והנושא של חובות החלות על הבנקים בפרט, הינו נושא שחשיבותו עצומה. נושא זה מעסיק רבים שנים הרבה, ודי להזכיר בסוגיה זו את אימרתו הנודעת של הסופר מארק טוויין כי: " בנקאי הוא אדם המשאיל לך מטריה כאשר השמש זורחת ודורש אותה בחזרה ברגע שמתחיל לרדת גשם". כך גם באה לעולם אימרה  קלאסית נוספת המשקפת את יחסו של הבנק ללווה: " בנק הוא מוסד שילווה לך כסף אם תוכל להוכיח שאינך צריך אותו".

……….

לאור זאת יש לשבח את עורכי הדין גלעד נרקיס ומירב מור על מפעלם החשוב בהוצאת ספר זה. עיון ראשוני בספרם מלמד כי הספר מכיל משנה סדורה ובהירה של כל הנושאים שמכילה מאטריה חשובה ולא קלה זו, וזאת בלשון קולחת ביותר, והכל לצד סקירה תמציתית ומקיפה של פסיקת בתי-המשפט בכל הערכאות, החל בפסיקת בית-המשפט העליון ועד לפסיקת בתי-משפט השלום. אין ספק שספר זה עשוי לשמש כלי עזר רב תועלת לכל מי שנזקק לידע בהיר ועדכני בנושא זה וראוי לו שימצא דרכו למדף הספרים של כל איש משפט."

ציטוט הספר בפסקי דין

ת"א 000812/93 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' החברה להקמת נאות אסתר בע"מ ואח', ניתן ב-07/03/2003 בבית המשפט המחוזי בירושלים על ידי כבוד השופט עזרא קמא, סגן נשיא

בנסיבות אלה, עמידה דווקנית על זכות זו, שהיא זכות גורפת, זמן קצר אחר החתימה על תנאי החשבון, הנה פעולה שלא בתום לב (לענין זה ראה: ג' נרקיס – מ' מור: "חובות החלות על הבנקים" (תל-אביב, 2002), עמודים 144-145 והאסמכתאות שם). אולם, טענה זו לא נטענה ולכן אין נדרשת הכרעה בעניין…

הבנק רשאי, לפי התפתחות העניינים העובדתית, לשקול אם להפסיק את מסגרת האשראי, אם לאו. בעשותו כן, עליו לפעול בסבירות ולא בשרירות (נרקיס ומור, שם, בעמוד 143)…

יש לציין שישנן דעות הגורסות כי ניתן לראות את הסיטואציה של תביעת הלקוח, כסיטואציה נזיקית, אף על-פי שבדרך כלל תביעתו מנוסחת על מערכת חוזית. עקב כך, ניתן להחיל את הגנת האשם התורם (לדעות מסוג זה ראה נרקיס ומור, שם, בעמודים 116-119 והאסמכתאות שם).

ת"א 7717/95 אבי אברבנאל נ' בנק לאומי לישראל בע"מ ואח', דינם שלום כא 901 בבית משפט השלום בירושלים על ידי כבוד סגן הנשיא י' נועם

כבר נפסק, כי חובת הזהירות המושגית של בנק עשויה לחול גם כלפי מי שאינם לקוחותיו, וכי יחסי הקרבה המקימים חובת זהירות תלויים בנסיבותיו הספציפיות של המקרה. (ג' נרקיס ומ' מור, חובות החלות על הבנקים, המכון למחקרי משפט וכלכלה בע"מ, תל-אביב – 2002, עמ' 280.)

ת"א 2637/02 ליבראן בע"מ ואח' ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, דינם שלום כ 638 בבית משפט השלום בראשון לציון על ידי כבוד הרשם רפי ארניה

ההלכה הפסוקה קבעה כי בין הבנק ללקוחותיו מתקיימים יחסי נאמנות. במסגרת חובה זו: "הבנקים חייבים להשתמש בכוחותיהם לטובת הלקוחות. חובה זו אינה נהדפת מול אינטרס נגדי של הבנק. גם אם הבנק נקלע למצב של נאמנות כפולה, העשויה להתעורר באיזון אינטרסים של טובת הלקוח מחד גיסא ושל רווחיות הבנק מאידך גיסא, נדרש הבנק לפעול תוך שמירה על אמות מידה של טוהר, יושר והגינות" ג. נרקיס, מ. מור, חובות החלות על הבנקים, המכון למחקרי משפט וכלכלה בע"מ, כרך א' עמ' 242.

החובות החלות על הבנקים- כרך א'

החובות החלות על הבנקים – כרך א'

החובות החלות על הבנקים/כרך א' / ג.נרקיס, עו"ד מ.מור, עו"ד

מבין פרקי הספר : מבוא כללי – יחסי בנק לקוח ; חובת תום הלב של הבנק ; איסור הטעיה והשפעה בלתי הוגנת ; חובת הגילוי וחובת הסודיות ; חובת האמון ; תחומי השירות והחובה לתת שירות ; חובת הזהירות ; החובה לתת אשראי ; חובות הבנק כלפי הערב והגנת הערב ; כישורי הלקוח ; סקירת פסיקת בית המשפט העליון, המחוזי והשלום כולל פסיקה שטרם פורסמה

—————————————————————————————————————————————————————–

מתוך דברי הקדמה לכרך א'

מאת כבוד השופט י.גרוס

סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו:

"הנושא של דיני בנקאות בכלל והנושא של חובות החלות על הבנקים בפרט, הינו נושא שחשיבותו עצומה. נושא זה מעסיק רבים שנים הרבה, ודי להזכיר בסוגיה זו את אימרתו הנודעת של הסופר מארק טוויין כי: " בנקאי הוא אדם המשאיל לך מטריה כאשר השמש זורחת ודורש אותה בחזרה ברגע שמתחיל לרדת גשם". כך גם באה לעולם אימרה  קלאסית נוספת המשקפת את יחסו של הבנק ללווה: " בנק הוא מוסד שילווה לך כסף אם תוכל להוכיח שאינך צריך אותו".

……….

לאור זאת יש לשבח את עורכי הדין גלעד נרקיס ומירב מור על מפעלם החשוב בהוצאת ספר זה. עיון ראשוני בספרם מלמד כי הספר מכיל משנה סדורה ובהירה של כל הנושאים שמכילה מאטריה חשובה ולא קלה זו, וזאת בלשון קולחת ביותר, והכל לצד סקירה תמציתית ומקיפה של פסיקת בתי-המשפט בכל הערכאות, החל בפסיקת בית-המשפט העליון ועד לפסיקת בתי-משפט השלום. אין ספק שספר זה עשוי לשמש כלי עזר רב תועלת לכל מי שנזקק לידע בהיר ועדכני בנושא זה וראוי לו שימצא דרכו למדף הספרים של כל איש משפט."

ציטוט הספר בפסקי דין

ת"א 000812/93 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' החברה להקמת נאות אסתר בע"מ ואח', ניתן ב-07/03/2003 בבית המשפט המחוזי בירושלים על ידי כבוד השופט עזרא קמא, סגן נשיא

בנסיבות אלה, עמידה דווקנית על זכות זו, שהיא זכות גורפת, זמן קצר אחר החתימה על תנאי החשבון, הנה פעולה שלא בתום לב (לענין זה ראה: ג' נרקיס – מ' מור: "חובות החלות על הבנקים" (תל-אביב, 2002), עמודים 144-145 והאסמכתאות שם). אולם, טענה זו לא נטענה ולכן אין נדרשת הכרעה בעניין…

הבנק רשאי, לפי התפתחות העניינים העובדתית, לשקול אם להפסיק את מסגרת האשראי, אם לאו. בעשותו כן, עליו לפעול בסבירות ולא בשרירות (נרקיס ומור, שם, בעמוד 143)…

יש לציין שישנן דעות הגורסות כי ניתן לראות את הסיטואציה של תביעת הלקוח, כסיטואציה נזיקית, אף על-פי שבדרך כלל תביעתו מנוסחת על מערכת חוזית. עקב כך, ניתן להחיל את הגנת האשם התורם (לדעות מסוג זה ראה נרקיס ומור, שם, בעמודים 116-119 והאסמכתאות שם).

ת"א 7717/95 אבי אברבנאל נ' בנק לאומי לישראל בע"מ ואח', דינם שלום כא 901 בבית משפט השלום בירושלים על ידי כבוד סגן הנשיא י' נועם

כבר נפסק, כי חובת הזהירות המושגית של בנק עשויה לחול גם כלפי מי שאינם לקוחותיו, וכי יחסי הקרבה המקימים חובת זהירות תלויים בנסיבותיו הספציפיות של המקרה. (ג' נרקיס ומ' מור, חובות החלות על הבנקים, המכון למחקרי משפט וכלכלה בע"מ, תל-אביב – 2002, עמ' 280.)

ת"א 2637/02 ליבראן בע"מ ואח' ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, דינם שלום כ 638 בבית משפט השלום בראשון לציון על ידי כבוד הרשם רפי ארניה

ההלכה הפסוקה קבעה כי בין הבנק ללקוחותיו מתקיימים יחסי נאמנות. במסגרת חובה זו: "הבנקים חייבים להשתמש בכוחותיהם לטובת הלקוחות. חובה זו אינה נהדפת מול אינטרס נגדי של הבנק. גם אם הבנק נקלע למצב של נאמנות כפולה, העשויה להתעורר באיזון אינטרסים של טובת הלקוח מחד גיסא ושל רווחיות הבנק מאידך גיסא, נדרש הבנק לפעול תוך שמירה על אמות מידה של טוהר, יושר והגינות" ג. נרקיס, מ. מור, חובות החלות על הבנקים, המכון למחקרי משפט וכלכלה בע"מ, כרך א' עמ' 242.

דיני שטרות &מסמכים סחירים - כרך ב

החובות החלות על הבנקים מסמכים סחירים – דיני שטרות כרך ב'

החובות החלות על הבנקים/כרך ב' / מסמכים סחירים/ ג.נרקיס, עו"ד מ.מור, עו"ד

מבין פרקי הספר : אמצעי תשלום והגישור על פערים של זמן ומקום, האלטרנטיבות לדרכי תשלום, כסף מזומן, קיזוז, המחאת חיובים, מסמכים סחירים, מכתב האשראי הדוקמנטרי,כרטיס, האשראי/כרטיס החיוב, העברות אלקטרוניות/בנקאיות, כרטיסים מיועדים, הקשר בין אמצעי תשלום לבין בטוחות, השטר כבטוחה, כרטיס החיוב, ערבות בנקאית, עצמאות העילה והקשר לעסקת היסוד, כרטיסי חיוב, ומכתבי אשראי, עצמאות העילה והקשר לעסקת היסוד, סוגיית סופיות התשלום, סחרות, ועוד.

—————————————————————————————————————————————————————–

מתוך דברי הקדמה לכרך א'

מאת כבוד השופט י.גרוס

סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו:

"הנושא של דיני בנקאות בכלל והנושא של חובות החלות על הבנקים בפרט, הינו נושא שחשיבותו עצומה. נושא זה מעסיק רבים שנים הרבה, ודי להזכיר בסוגיה זו את אימרתו הנודעת של הסופר מארק טוויין כי: " בנקאי הוא אדם המשאיל לך מטריה כאשר השמש זורחת ודורש אותה בחזרה ברגע שמתחיל לרדת גשם". כך גם באה לעולם אימרה  קלאסית נוספת המשקפת את יחסו של הבנק ללווה: " בנק הוא מוסד שילווה לך כסף אם תוכל להוכיח שאינך צריך אותו".

……….

לאור זאת יש לשבח את עורכי הדין גלעד נרקיס ומירב מור על מפעלם החשוב בהוצאת ספר זה. עיון ראשוני בספרם מלמד כי הספר מכיל משנה סדורה ובהירה של כל הנושאים שמכילה מאטריה חשובה ולא קלה זו, וזאת בלשון קולחת ביותר, והכל לצד סקירה תמציתית ומקיפה של פסיקת בתי-המשפט בכל הערכאות, החל בפסיקת בית-המשפט העליון ועד לפסיקת בתי-משפט השלום. אין ספק שספר זה עשוי לשמש כלי עזר רב תועלת לכל מי שנזקק לידע בהיר ועדכני בנושא זה וראוי לו שימצא דרכו למדף הספרים של כל איש משפט."

ציטוט הספר בפסקי דין

ת"א 000812/93 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' החברה להקמת נאות אסתר בע"מ ואח', ניתן ב-07/03/2003 בבית המשפט המחוזי בירושלים על ידי כבוד השופט עזרא קמא, סגן נשיא

בנסיבות אלה, עמידה דווקנית על זכות זו, שהיא זכות גורפת, זמן קצר אחר החתימה על תנאי החשבון, הנה פעולה שלא בתום לב (לענין זה ראה: ג' נרקיס – מ' מור: "חובות החלות על הבנקים" (תל-אביב, 2002), עמודים 144-145 והאסמכתאות שם). אולם, טענה זו לא נטענה ולכן אין נדרשת הכרעה בעניין…

הבנק רשאי, לפי התפתחות העניינים העובדתית, לשקול אם להפסיק את מסגרת האשראי, אם לאו. בעשותו כן, עליו לפעול בסבירות ולא בשרירות (נרקיס ומור, שם, בעמוד 143)…

יש לציין שישנן דעות הגורסות כי ניתן לראות את הסיטואציה של תביעת הלקוח, כסיטואציה נזיקית, אף על-פי שבדרך כלל תביעתו מנוסחת על מערכת חוזית. עקב כך, ניתן להחיל את הגנת האשם התורם (לדעות מסוג זה ראה נרקיס ומור, שם, בעמודים 116-119 והאסמכתאות שם).

ת"א 7717/95 אבי אברבנאל נ' בנק לאומי לישראל בע"מ ואח', דינם שלום כא 901 בבית משפט השלום בירושלים על ידי כבוד סגן הנשיא י' נועם

כבר נפסק, כי חובת הזהירות המושגית של בנק עשויה לחול גם כלפי מי שאינם לקוחותיו, וכי יחסי הקרבה המקימים חובת זהירות תלויים בנסיבותיו הספציפיות של המקרה. (ג' נרקיס ומ' מור, חובות החלות על הבנקים, המכון למחקרי משפט וכלכלה בע"מ, תל-אביב – 2002, עמ' 280.)

ת"א 2637/02 ליבראן בע"מ ואח' ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, דינם שלום כ 638 בבית משפט השלום בראשון לציון על ידי כבוד הרשם רפי ארניה

ההלכה הפסוקה קבעה כי בין הבנק ללקוחותיו מתקיימים יחסי נאמנות. במסגרת חובה זו: "הבנקים חייבים להשתמש בכוחותיהם לטובת הלקוחות. חובה זו אינה נהדפת מול אינטרס נגדי של הבנק. גם אם הבנק נקלע למצב של נאמנות כפולה, העשויה להתעורר באיזון אינטרסים של טובת הלקוח מחד גיסא ושל רווחיות הבנק מאידך גיסא, נדרש הבנק לפעול תוך שמירה על אמות מידה של טוהר, יושר והגינות" ג. נרקיס, מ. מור, חובות החלות על הבנקים, המכון למחקרי משפט וכלכלה בע"מ, כרך א' עמ' 242.

החובות החלות על הבנקים סדרי דין - כרך ג'

החובות החלות על הבנקים סדרי דין – כרך ג'

החובות החלות על הבנקים/כרך ג'/ סדרי דין / ג.נרקיס, עו"ד מ.מור, עו"ד

מבין פרקי הספר : התיישנות – מטרות דיני ההתיישנות, ההתיישנות כטענת הגנה והנטל להוכיחה, זכותו של הבנק לטעון להתיישנות, מועד העלאת טענת ההתיישנות, תחילת מרוץ ההתיישנות – היום שבו נולדה עילת התביעה, ועוד…

סדר דין מקוצר-מחיקת כותרת, כשרות תביעה להתברר בסדר דין מקוצר, סכום קצוב , "מכח חוזה או התחייבות", "ראיה בכתב", ועוד…, גילוי מסמכים, עיכוב ביצוע, התדיינות אלטרנטיבית, דוגמאות כתבי בי דין, סקירת פסיקה ועוד.

—————————————————————————————————————————————————————–

מתוך דברי הקדמה לכרך א'

מאת כבוד השופט י.גרוס

סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו:

"הנושא של דיני בנקאות בכלל והנושא של חובות החלות על הבנקים בפרט, הינו נושא שחשיבותו עצומה. נושא זה מעסיק רבים שנים הרבה, ודי להזכיר בסוגיה זו את אימרתו הנודעת של הסופר מארק טוויין כי: " בנקאי הוא אדם המשאיל לך מטריה כאשר השמש זורחת ודורש אותה בחזרה ברגע שמתחיל לרדת גשם". כך גם באה לעולם אימרה  קלאסית נוספת המשקפת את יחסו של הבנק ללווה: " בנק הוא מוסד שילווה לך כסף אם תוכל להוכיח שאינך צריך אותו".

……….

לאור זאת יש לשבח את עורכי הדין גלעד נרקיס ומירב מור על מפעלם החשוב בהוצאת ספר זה. עיון ראשוני בספרם מלמד כי הספר מכיל משנה סדורה ובהירה של כל הנושאים שמכילה מאטריה חשובה ולא קלה זו, וזאת בלשון קולחת ביותר, והכל לצד סקירה תמציתית ומקיפה של פסיקת בתי-המשפט בכל הערכאות, החל בפסיקת בית-המשפט העליון ועד לפסיקת בתי-משפט השלום. אין ספק שספר זה עשוי לשמש כלי עזר רב תועלת לכל מי שנזקק לידע בהיר ועדכני בנושא זה וראוי לו שימצא דרכו למדף הספרים של כל איש משפט."

ציטוט הספר בפסקי דין

ת"א 000812/93 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' החברה להקמת נאות אסתר בע"מ ואח', ניתן ב-07/03/2003 בבית המשפט המחוזי בירושלים על ידי כבוד השופט עזרא קמא, סגן נשיא

בנסיבות אלה, עמידה דווקנית על זכות זו, שהיא זכות גורפת, זמן קצר אחר החתימה על תנאי החשבון, הנה פעולה שלא בתום לב (לענין זה ראה: ג' נרקיס – מ' מור: "חובות החלות על הבנקים" (תל-אביב, 2002), עמודים 144-145 והאסמכתאות שם). אולם, טענה זו לא נטענה ולכן אין נדרשת הכרעה בעניין…

הבנק רשאי, לפי התפתחות העניינים העובדתית, לשקול אם להפסיק את מסגרת האשראי, אם לאו. בעשותו כן, עליו לפעול בסבירות ולא בשרירות (נרקיס ומור, שם, בעמוד 143)…

יש לציין שישנן דעות הגורסות כי ניתן לראות את הסיטואציה של תביעת הלקוח, כסיטואציה נזיקית, אף על-פי שבדרך כלל תביעתו מנוסחת על מערכת חוזית. עקב כך, ניתן להחיל את הגנת האשם התורם (לדעות מסוג זה ראה נרקיס ומור, שם, בעמודים 116-119 והאסמכתאות שם).

ת"א 7717/95 אבי אברבנאל נ' בנק לאומי לישראל בע"מ ואח', דינם שלום כא 901 בבית משפט השלום בירושלים על ידי כבוד סגן הנשיא י' נועם

כבר נפסק, כי חובת הזהירות המושגית של בנק עשויה לחול גם כלפי מי שאינם לקוחותיו, וכי יחסי הקרבה המקימים חובת זהירות תלויים בנסיבותיו הספציפיות של המקרה. (ג' נרקיס ומ' מור, חובות החלות על הבנקים, המכון למחקרי משפט וכלכלה בע"מ, תל-אביב – 2002, עמ' 280.)

ת"א 2637/02 ליבראן בע"מ ואח' ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, דינם שלום כ 638 בבית משפט השלום בראשון לציון על ידי כבוד הרשם רפי ארניה

ההלכה הפסוקה קבעה כי בין הבנק ללקוחותיו מתקיימים יחסי נאמנות. במסגרת חובה זו: "הבנקים חייבים להשתמש בכוחותיהם לטובת הלקוחות. חובה זו אינה נהדפת מול אינטרס נגדי של הבנק. גם אם הבנק נקלע למצב של נאמנות כפולה, העשויה להתעורר באיזון אינטרסים של טובת הלקוח מחד גיסא ושל רווחיות הבנק מאידך גיסא, נדרש הבנק לפעול תוך שמירה על אמות מידה של טוהר, יושר והגינות" ג. נרקיס, מ. מור, חובות החלות על הבנקים, המכון למחקרי משפט וכלכלה בע"מ, כרך א' עמ' 242.

גודל פונט
ניגודיות
מגדלי ב.ס.ר 3, רח' כנרת 5 בני ברק (מול קניון איילון) קומה 20 טל. 03-7554975 פקס. 03-7554976