אודות משרד עורכי הדין גלעד נרקיס

Gilad-Narkis

עו"ד גלעד נרקיס עוסק בתחומי המשפט המסחרי והמקרקעין
ומתמחה בתחום החברות, הבנקאות והמקרקעין

המשרד התפרסם בעקבות שורה של תביעות בעלי מניות מיעוט
בתחום החברות הציבוריות ובעקבות הישגים בתביעות מול בנקים

המשרד מייצג בעיקר לקוחות בתביעות נגד בנקים, בין שנתבעו על ידי בנקים ובין שתבעו את הבנקים בגין נזקים שנגרמו להם בתחומים הבאים:

  • משכנתאות – התגוננות בפני מימוש בתי מגורים ונכסי מקרקעין.
  • ניירות ערך – יעוץ מטעה על ידי הבנקים וביצוע פעולות שגויות על ידי הבנקים.
  • תביעות רשלנות כנגד הבנקים.
  • הגבלת חשבונות – התמודדות אל מול הבנקים בענייני שיקים ללא כיסוי.
  • תביעות כספיות – התגוננות בפני תביעות כספיות שהוגשו על ידי הבנקים והגשת תביעות בגין נזקים שנגרמו ללקוחות.
  • חישובי ריבית שגויים

ביולי 2002, יצא לאור ספרו הראשון בתחום הבנקאות" החובות החלות על הבנקים "ספר הדן בחובות החלות על הבנקים תוך מתן הסברים מהדין הישראלי והזר.
הספר זכה להקדמתו של כבוד סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו – השופט יהושע גרוס כמו כן הספר מצוטט בפסקי דין רבים על ידי הערכאות השונות.
בשנים לאחר מכן ראו אור סדרת ספרים נוספים השייכים לסדרה זו:
כרך ב' העוסק במסמכים סחירים,
כרך ג' העוסק בפרוצדורה/סדרי דין בתביעות מול בנקים,
כרך ד' העוסק באשראי בנקאי,
כרך ה' העוסק במימוש משכנתא
דו הירחון לענייני בנקאות – "בנקים".
כרך ו' החובות החלות על מנהלי תיקים ויועצי השקעות.
פרקים בדיני בנקאות – עו"ד גלעד נרקיס ואח'
הלוואות חוץ בנקאיות – עו"ד גלעד נרקיס עו"ד ורד שיידמן תקן

עו"ד גלעד נרקיס הינו העורך של כתבי העת המשפטיים והחשבונאים – "פתוח לדיון" ו"גילוי דעת". כתבי עת אלו מכילים מאמרים של עורכי דין ורואי חשבון מובילים.

כן משמש עורך דין גלעד נרקיס כסגן יו"ר ועדת בנקאות של לשכת עורכי הדין.

עו"ד גלעד נרקיס הנו מ"פ במילואים ביחידת חילוץ בגדוד 997